Сандвич панели Метални сандвич панели Покривни сандвич панели Стенни сандвич панели Сандвич панели Метални сандвич панели Покривни сандвич панели
Сандвич панели Покривни сандвич панели Стенни сандвич панели Метални сандвич панели Сандвич панели Стенни сандвич панели Покривни сандвич панели
 

Товарене и разтоварване на сандвич панели с мотокар

    За да се избегнат повреди от огъване на панелите е необходимо разстоянието между стрелите да е пропорционално на дължината.
  
         

 

Товарене и разтоварване на сандвич панели с кран

    Използвате подпори или ленти, поставeни на разстояние на около 1/5 от всеки край. Никога не използвайте въжета за повдигане на сандвич панелите.
  

© Copyright 2010. Всички права запазени www.takopanel.bg