Сандвич панели Метални сандвич панели Покривни сандвич панели Стенни сандвич панели Сандвич панели Метални сандвич панели Покривни сандвич панели
Сандвич панели Покривни сандвич панели Стенни сандвич панели Метални сандвич панели Сандвич панели Стенни сандвич панели Покривни сандвич панели

Съхранение на сандвич панелите в склад


  • При лоши метеорологични условия, може да покриете сандвич панелите с брезент. Когато дъжда спре трябва да махнете брезента, за да се вентилират опаковките и да се избегне кондензация на водните капки.

  • Сандвич панелите трябва да се пазят от влага и прах. В случай на по-дълго съхранение, се прибират в добре вентилиран, сух склад и се използват дървени палети.

© Copyright 2010. Всички права запазени www.takopanel.bg